2023

2023 – Brålanda Biogas AB ändrar ägarstrukturen där Hilmér är en delägare, konstellationen förtätas där Trollhättan Energi varit en tidigare delägare. Nu är det tre delägare, Hilmer lantbruk 40%, Sylves lantbruk 40% och Kjell Eriksson 20% i BBAB....

2022

2022 – Köpte hela den gården Hjärtungen. 15 augusti med mark och även grisstallar. Nu använder vi även stallarna på gården. Satte in smågris där. Tork, skog, maskinhallar, boningshus, verkstad, allt.

2021

2021/22 – Det gårdsmärkta samarbetet med Dahlbergs tog fart.  Samtidigt som vi har ett tätare samarbete med Signal&Andersson. Dahlbergs slakteri. Hela processen blir spårbar från.

2020

2020 – Stort arrende till salu, Hjärtungen. Hilmér driver ytterligare 280 hektar och behöver fortsätta en stor investering i maskiner. 3 års arrende. Efter det skulle gården ut till försäljning 2023. Vi drev det.

2018

2018 – Startade Hilmerdal AB. Förvärv av Gården Lerhult och en full suggbesättning. Det innebar att man kunde ha en produktion från dag ett som producerar. Företaget har också spannmål över som såldes innan 2018, men som man nu kan använda i våra egna bolag. Vi...