Om oss

Tidslinje

2023

2023 – Brålanda Biogas AB ändrar ägarstrukturen där Hilmér är en delägare, konstellationen förtätas där Trollhättan Energi varit en tidigare delägare. Nu är det tre delägare, Hilmer lantbruk 40%, Sylves lantbruk 40% och Kjell Eriksson 20% i BBAB. Biogasanläggningen ligger på Gården Lerhult.

2022

2022 – Köpte hela den gården Hjärtungen. 15 augusti med mark och även grisstallar. Nu använder vi även stallarna på gården. Satte in smågris där. Tork, skog, maskinhallar, boningshus, verkstad, allt.

2021

2021/22 – Det gårdsmärkta samarbetet med Dahlbergs tog fart.  Samtidigt som vi har ett tätare samarbete med Signal&Andersson. Dahlbergs slakteri. Hela processen blir spårbar från.

2020

2020 Stort arrende till salu, Hjärtungen. Hilmér driver ytterligare 280 hektar och behöver fortsätta en stor investering i maskiner. 3 års arrende. Efter det skulle gården ut till försäljning 2023. Vi drev det.

2018

2018 – Startade Hilmerdal AB. Förvärv av Gården Lerhult och en full suggbesättning. Det innebar att man kunde ha en produktion från dag ett som producerar. Företaget har också spannmål över som såldes innan 2018, men som man nu kan använda i våra egna bolag. Vi arrenderar 3 gårdar till med djurstallar och mark

2017

2017/2018 –Gustav 25% och Oscar 25% blir delägare av Hilmer Lantbruk. Så Per-Olof, Karin, Gustav och Oscar äger ¼ del var..

2016

2016 – 2017 – Byggde ett storgrisstall på Äspesäters gård som gjorde att man kunde ta hand om alla smågrisar som föddes. Viktigt steg. Inga mellanhänder utan man sköter hela produktionen. Hilmér Lantbruk inriktar sig nu på konventionell växtodling. 80% av produktionen går tillbaka till verksamheten, vilket innebär ca 750 hektar. 100% spannmål används till grisarna. Det som säljs är gräsfrö och raps. Slutar med eko då reglerna begränsade mängden gödsel vi kunde sprida

Hilmér Lantbruk har utökat arealen, fokuserar då på att skala upp både strukturer och processer. Vilket också är förutsättningen för att företaget kan fortsätta sin tillväxt.

2014

2014 – I samband med Biogas- och växtnäringssatsningen blir gödseln mer som vatten så att man kan pumpa den i ett system. Det medför att man pumpar ut gödseln med slang. Det blir en brytpunkt. Att gå ifrån gödseltunna till att köra med slang som har lett till en stor höjning av skördarna samtidigt som man sparar marken. Tanken – Vi vill värna om jorden och investerar i markvårdnad. Vilket kommer att göra att de som kommer att ta över i framtiden kommer att få en bättre mark än när Hilmér förvärvade marken.  

Gustav född -91 och Oscar föd- 93 var med och påverkade utvecklingen. Jobbade på gårdarna men gick fortfarande i skolan

2013

2013 – Hilmér gör en väldigt stor satsning – Gasprojektet. ”Om farfar var pionjär i raps och gräsfrö så är vårt fokus biogas och egen växtnäring”.

Satsar i Biogas i Dalsland – producerar och säljer fordons gas – vilket är bra för miljön. Hilmér satsar på växtnäring – Betyder otroligt mycket för verksamhetens växtodling. Gått från en okej gödselråvara till en guldråvara i och med detta. Mycket högre värde på den högkvalitativ gödseln.

2010

2010 – Köpte delar i ett vindkraftverk och en gård där man kunde vidareförädla våra smågrisar. Stort steg i att öka produktionen och mark. Stor ökning av markareal. Vidareförädla – smågris till storgris. Dubblades även grisproduktionen på Bäckens Gård.

Hållbart jordbruk i Dalsland