2022 – Köpte hela den gården Hjärtungen. 15 augusti med mark och även grisstallar. Nu använder vi även stallarna på gården. Satte in smågris där. Tork, skog, maskinhallar, boningshus, verkstad, allt.