2021/22 – Det gårdsmärkta samarbetet med Dahlbergs tog fart.  Samtidigt som vi har ett tätare samarbete med Signal&Andersson. Dahlbergs slakteri. Hela processen blir spårbar från.