2023 – Brålanda Biogas AB ändrar ägarstrukturen där Hilmér är en delägare, konstellationen förtätas där Trollhättan Energi varit en tidigare delägare. Nu är det tre delägare, Hilmer lantbruk 40%, Sylves lantbruk 40% och Kjell Eriksson 20% i BBAB. Biogasanläggningen ligger på Gården Lerhult.