50- 60-tal – Farfar Ingvar Hilmer var uppväxt på en gård på ca 60 hektar utanför Trollhättan Överby. Ingvar förvärvade sedan Bäckens gård i Dalsland 1959. Det var ekonomiskt fördelaktigt att köpa areal i Dalsland på den tiden. 60-talet var bra tider för utveckling av jordbruk – Började industrialisera jordbruket. Täckdikade, byggde vägar för bra infrastruktur, byggde moderna ladugårdar, storhetsrationalisering, traktorer kom in. Ingvar var tidig med stordrift – den tidens mått.