2018 – Startade Hilmerdal AB. Förvärv av Gården Lerhult och en full suggbesättning. Det innebar att man kunde ha en produktion från dag ett som producerar. Företaget har också spannmål över som såldes innan 2018, men som man nu kan använda i våra egna bolag. Vi arrenderar 3 gårdar till med djurstallar och mark