2014 – I samband med Biogas- och växtnäringssatsningen blir gödseln mer som vatten så att man kan pumpa den i ett system. Det medför att man pumpar ut gödseln med slang. Det blir en brytpunkt. Att gå ifrån gödseltunna till att köra med slang som har lett till en stor höjning av skördarna samtidigt som man sparar marken. Tanken – Vi vill värna om jorden och investerar i markvårdnad. Vilket kommer att göra att de som kommer att ta över i framtiden kommer att få en bättre mark än när Hilmér förvärvade marken.  

Gustav född -91 och Oscar föd- 93 var med och påverkade utvecklingen. Jobbade på gårdarna men gick fortfarande i skolan