2010 – Köpte delar i ett vindkraftverk och en gård där man kunde vidareförädla våra smågrisar. Stort steg i att öka produktionen och mark. Stor ökning av markareal. Vidareförädla – smågris till storgris. Dubblades även grisproduktionen på Bäckens Gård.