1998 – Byggde PO och Karin det första grisstallet och börjar ställa om till gris.