70-tal – Slutade med kor på 70-talet och gick över till nötproduktproduktion.